.:maAccuMeter – tester akumulatorków

Miernik pojemności akumulatorków
Schemat
maAccuMeter to prosty miernik pojemności akumulatorków 1.2 V (R6, R14, R20, AA, AAA, etc.). W tym samym czasie urządzenie umożliwia pomiar dwóch akumulatorków. Przy projektowaniu główny nacisk postawiono na prostą konstrukcję elektroniczną oraz na niską ceną urządzenia. Z tych powodów układ jest przystawką do komputera, który komunikuje się z urządzeniem za pomocą portu USB. Do komunikacji została wykorzystana biblioteka V-USB. Aplikacja, która została napisana w C# (wymagany .NET 4.0 lub nowszy), nie wymaga instalowania żadnych sterowników.


Najważniejsze funkcje:

 • stały odczyt napięcia akumulatorka
 • ustawienie stałego prądu obciążenia
 • wyświetlenie zmierzonej pojemności akumulatorka
 • prezentacja w formie wykresu zmian w czasie prądu rozładowywania oraz mierzonych napięć
 • ustawienie wartości napięcia referencyjnego (Vref) mikroprocesora
 • ustawienie minimalnego napięcia na akumulatorku (jeżeli napięcie na akumulatorku spadnie poniżej wartości Vmin, wartość obciążenia maleje); zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatorka
Płytka drukowana Widok z dołu
Miernik pojemności akumulatorków - panel kontrolny Zasada działania:

 • urządzenie posiada dwa niezależne tory pomiarowe
 • prąd rozładowywania jest sterowany poprzez 3 równolegle połączone tranzystory MOSFET BS170
 • tranzystory sterowane są sygnałem PWM, który został wygładzony filtrem RC
 • moc wydzielana na rezystorze o wartości 1Om jest sumowana i na jej podstawie obliczana jest rzeczywista pojemność akumulatorka
 • dwa kanały ADC mierzą napięcie przed i za rezystorem i na tej podstawie obliczany jest prąd płynący przez rezystor
 • znając wartość prądu modyfikowane jest wypełnienie PWM’a a tym samym możemy zwiększać lub zmniejszać otwarcie tranzystora
Dodatkowe informacje:

 • układ może zostać zbudowany na procesorze ATtiny461 lub ATtiny861 (wymagane jest przekompilowanie programu na mikroprocesor)
 • w prototypie zastosowano kwarc 16MHz, możliwe jest jednak użycie dowolnego kwarcu wspieranego przez bibliotekę V-USB
 • układ korzysta z wewnętrznego napięcia referencyjnego procesora, po uruchomieniu układu należy zmierzyć wartość napięcia na nodze 17 i ustawić tą wartość przy użyciu aplikacji
 • należy ustawić odpowiednie wartości dla FuseBit’ów (FuseLowByte=0xef, FuseHighByte=0xdd)
Płytka drukowana Widok z góry

 

 

Wsad do procesora (.hex)(9KB)
Projekt w formacie AVRStudio4 (15KB)
Aplikacja sterująca (wymagany .NET 4.0 lub nowszy) (64KB)
Projekt w formacie Microsoft Visual C# 2010 Express (56KB)
Schemat w formacie pdf (16KB)
Płytka drukowana w formacie pdf (9KB)
Schemat w formacie EAGLE (251KB)
Płytka drukowana w formacie EAGLE (20KB)

Dodaj komentarz